Obchodní podmínky

I. Provozovatel

Josef Suda
Varšavská 2745/12
390 05, Tábor

IČO: 15778932

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Tábor

II. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (také „provozovatel“) a kupujícím (také „zákazníkem“) při objednávkách a dodávkách zboží.

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinností od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

III. Objednávka produktů

Zboží lze objednávat zejména pomocí internetových stránek – nákupního košíku, dále také emailem.

Každá taková objednávka musí obsahovat:

a) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt)

b) zboží určené názvem, a dále také množství objednaného zboží.

Obdržení objednávky prostřednictvím nákupního košíku či emailu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu.

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu.

IV. Platební a dodací podmínky

Úhrada ceny produktů se provádí převodem na účet prodávajícího, prostřednictvím dobírky nebo platbou na místě při místním vyzvednutí.

Náklady na dodání na adresu kupujícího hradí kupující. V ceně poštovného je zahrnuta také cena balného.

V. Reklamace

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nemá jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, provozovatelem či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI. Zrušení objednávky a změna objednávky

Kupující má právo zrušit nebo změnit objednávku či její část, a to do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12.00 hod. dne předcházejícího vydání zboží. Kupující je povinen v takovém případě oznámit zrušení nebo změnu objednávky emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy:

a) se podstatně změnila cena zboží nebo je daný produkt dlouhodobě nedostupný,

b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo

c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.

VII. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto dodací a obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky učiněné zákazníkem u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto dodací a obchodní podmínky měnit. Změnu zveřejní provozovatel na svých stránkách, a to přiměřeným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich účinnosti.

Ostatní, zde neuvedené vztahy provozovatele a zákazníka se řídí relevantními ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku v platném znění a obecně právními předpisy České republiky.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. října 2020

Josef Suda

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít